Virtue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in elit at eros malesuada cursus vitae in sapien. Nulla quis risus orci. Vestibulum nec ultricies sem, in pharetra dui. Duis elementum erat eu faucibus commodo. Duis eu vestibulum libero. Donec cursus leo arcu, ut vulputate sapien porttitor luctus. Nam euismod tellus purus, id tempor orci tempus fringilla. Vestibulum vel interdum sapien. Duis vitae ornare odio.

Czy darowiznę z Ukrainy dla Ukraińca zamieszkującego w Polsce z uwagi na wojnę, należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego?

To, czy darowiznę z Ukrainy przekazaną Ukraińcowi zamieszkującemu w Polsce z uwagi na wojnę, należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego zależy od kilku czynników. W kwestii tej pojawiła się w ostatnim czasie ważna interpretacja podatkowa: Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.330.2022.2.MST. Zgodnie z powyższą interpretacją podatkową, do ustalenia czy taka […]

Złożenie sprawozdania finansowego przez obcokrajowca w Polsce.

Przedsiębiorcy prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie ustawy o rachunkowości są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy. Takie sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej i wysyła poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych albo poprzez system S24. W przypadku obcokrajowców złożenie tego sprawozdania finansowego może sprawiać trudności, w szczególności w przypadku nieposiadania numeru PESEL. […]

Uregulowanie przez cudzoziemców kontaktów z dzieckiem przed polskim sądem.

Jeśli rodzice dziecka nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Kwestię związaną z jurysdykcją polskich sądów do wniesienia wniosku o sądowe […]

Serwis internetowy to składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Od 12 grudnia 2022 r. zaczął działać nowy serwis internetowy – Moduł Obsługi Spraw (mos.cudzoziemcy.gov.pl). Serwis ten został uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i możliwe jest w nim wygenerowanie i przesłanie wniosku między innymi o pozwolenie na pobyt. Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub […]

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych weszła w życie 13 października 2022 r. Jest to największa nowelizacja tej ustawy od czasu jej uchwalenia w 2000 r. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do polskiego Kodeksu Spółek Handlowych regulacji dotyczących grup spółek. Nowe przepisy umożliwiają sformalizowanie grup kapitałowych (np. spółki powiązane poprzez wspólnego udziałowca) i wydawanie wiążących poleceń poprzez ,,główną […]

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W dniu 13.09.2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ustawa ta ma określać wymogi związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Obecnie przepisy dot. tej kwestii są regulowane w ustawie o cudzoziemcach. Do najważniejszych zmian, które wprowadzi nowa ustawa należy zaliczyć: 1. zlikwidowanie tzw. test rynku pracy podczas procesu ubiegania się o wydanie zezwolenia […]

Jak krok po kroku założyć ePUAP?

Co to jest ePUAP? Na początku warto zaznaczyć co to jest ePUAP. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Platforma ta, służy do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Pozwala zaoszczędzić czas i mieć pewność, że sprawy zostaną załatwione praktycznie od razu i to wszystko bez wychodzenia z domu. Kwestie te, zostały dokładnie określone […]

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Kwestię uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wprost reguluje Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Udziela się go na czas nieoznaczony, na wniosek cudzoziemca, jeżeli przebywa na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat (pamiętaj, nie możesz złożyć wniosku z wyprzedzeniem!).  Kto może złożyć wniosek? Do uzyskania ww. zezwolenia cudzoziemiec […]