O nas

Zespół Kancelarii K&P Law Firm składa się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić swoim Klientom profesjonalną obsługę prawną we wszystkich istotnych sprawach. Pracujemy swobodnie w czterech językach: polskim, rosyjskim, angielskim oraz ukraińskim.

Stosujemy praktyczne podejście do przepisów prawa. Zamiast wyszukiwać problemów, my znajdujemy ich rozwiązania. Współpracując z nami możesz być pewien, że Twoje sprawy są w dobrych rękach.

Łukasz Kania

Radca prawny/Wspólnik

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny wpisany na listę OIRP w Krakowie.

Od wielu lat nabywa doświadczenie praktyczne i teoretyczne współpracując z najlepszymi kancelariami prawnymi, co zaowocowało samodzielną praktyką i zaufaniem wielu zadowolonych Klientów.

Specjalista w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, umów handlowych oraz kompleksowej obsługi prawnej agencji zatrudnienia i procesów transgranicznego zatrudniania pracowników (delegowania).

Biegle włada językiem angielskim

Aleksy Pavlenko

Prawnik/Wspólnik

Absolwent prawa Uniwersytetu Donieckiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Od lat zdobywa doświadczenie w kancelariach prawnych w zakresie kompleksowej obsługi cudzoziemców, w tym przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym.

Specjalizuje się w dziedzinach prawa spółek handlowych, prawa migracyjnego oraz prawa cywilnego.

Biegle włada językiem rosyjskim i ukraińskim (native speaker) oraz angielskim.

Specjalizujemy się w:

Spółki handlowe

 • Założenie oraz dalsze zmiany organizacyjne (korporacyjne) w spółkach prawa handlowego i oddziałach przedsiębiorców zagranicznych.
 • Doradztwo prawne w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć (M&A) spółek.
 • Prowadzenie procesów likwidacji i ogłoszenia upadłości przedsiębiorców.
 • Bieżąca kompleksowa obsługa prawna spółek handlowych.

Cudzoziemcy

 • Usługi prawne skierowane do cudzoziemców, w tym przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym.
 • Doradztwo prawne oraz reprezentacja przed właściwymi organami w sprawach dotyczących uzyskania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców typu A,B,C,D,E i S, zezwoleń na pobyt na terytorium RP (czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE).
 • Usługi świadczone w języku rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.

Umowy handlowe

 • Sporządzanie oraz analiza prawna umów cywilnych i handlowych, w tym dotyczących nieruchomości.
 • Pełna obsługa prawna procesu negocjowania umów w języku angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.
 • Konsultacje w zakresie doboru form i zasad współpracy z kontrahentem.
 • Windykacja należności od dłużników na podstawie zawartych umów.

Prawo pracy

 • Reprezentacja prawna pracodawców przed organami administracyjnymi podczas kontroli (ZUS, US, Urząd Pracy) oraz w sprawach sądowych z pracownikami.
 • Legalna optymalizacja kosztów zatrudnienia.
 • Audyt prawny oraz przygotowywanie lub opiniowanie dokumentacji pracowniczej.
 • Bieżące doradztwo prawne w sprawach pracowniczych.

Agencje zatrudnianie i delegowanie

 • Kompleksowa obsługa prawna dla agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej oraz firm delegujących pracowników za granicę.
 • Reprezentacja przed organami kontroli w sprawach spornych - ZUS, US, Urząd Pracy.
 • Przygotowywanie i analiza dokumentów oraz umów z pracownikami i kontrahentami.
 • Opracowanie dokumentów oraz bieżące wsparcie prawne w procesie delegowania pracowników za granicę, w tym delegowania cudzoziemców

Spawy sądowe i administracyjne

 • Reprezentacja prawna przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie całej Polski w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych, spadkowych oraz rodzinnych.
 • Prowadzenie mediacji oraz wsparcie w procesie polubownego zakończenia sporu.
 • Reprezentacja prawna przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.
 • Asysta prawna przy załatwianiu spraw urzędowych.

Zasady współpracy

Przedstaw swoją sprawę

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoją sprawę. Umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie, delegując odpowiedniego specjalistę do kompleksowej obsługi zlecenia.

Wyślij komplet informacji

W rozmowie telefonicznej ustalimy, które dokumenty i informacje pomogą nam przygotować wstępną ocenę zlecenia i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie.

Nasza oferta

Znając zakres zlecenia, prześlemy spersonalizowaną ofertę współpracy i umowę o świadczenie usług prawnych

Realizacja zlecenia

Ustalony umownie zakres usług i termin realizacji, to wyznaczniki, które zagwarantują oczekiwany rezultat. Na życzenie Klienta przygotowujemy pisemne raporty ewidencjonujące czynności wykonane w ramach zlecenia, z dokładny wskazaniem rozliczenia godzinowego.

Dlaczego powinieneś wybrać naszą kancelarię?

Otrzymasz konkretne rozwiązanie swojego problemu

Możesz na nas liczyć w każdej sytuacji

Rozumiemy czego oczekuje od nas Klient i mu to dostarczamy

Działamy szybko, zdecydowanie i skutecznie.