Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych.

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych weszła w życie 13 października 2022 r. Jest to największa nowelizacja tej ustawy od czasu jej uchwalenia w 2000 r.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do polskiego Kodeksu Spółek Handlowych regulacji dotyczących grup spółek. Nowe przepisy umożliwiają sformalizowanie grup kapitałowych (np. spółki powiązane poprzez wspólnego udziałowca) i wydawanie wiążących poleceń poprzez ,,główną spółkę –  spółkę matkę’’, spółce z nią powiązanej.

Zostały rozszerzone również uprawnienia rad nadzorczych. Nowelizacja KSH zakłada, że rady nadzorcze mają być organami bardziej aktywnymi w działalności spółek. Przejawem takiej aktywności ma być m.in. wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji, która pozwala powolni zwolnić zarząd z odpowiedzialności za następcze błędne decyzje biznesowe, o ile zostały one podjęte w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek udziału biegłego rewidenta bądź innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej, którego przedmiotem jest m.in. ocena sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu oraz wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzenie sprawozdania rady nadzorczej. Obowiązek ten dotyczy spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu ustawowemu.

Dodatkowo nowelizacja wprowadziła przepisy, które moją pozbawiać osoby skazane za tzw. przestępstwa korupcyjne, możliwości zasiadania w organach spółek czy pełnienia funkcji prokurenta.