Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W dniu 13.09.2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ustawa ta ma określać wymogi związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Obecnie przepisy dot. tej kwestii są regulowane w ustawie o cudzoziemcach.

Do najważniejszych zmian, które wprowadzi nowa ustawa należy zaliczyć:

1. zlikwidowanie tzw. test rynku pracy podczas procesu ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę,

2. zlikwidowanie odrębnego postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenie na pracę, w przypadku kontynuowania powierzenia pracy cudzoziemcowi na tym samym stanowisku – tj. cudzoziemiec będzie mógł kontynuować zatrudnienie na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenie na pracę.

3. procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę będą w pełni elektroniczne,

4. wprowadzenie nowej obligatoryjnej przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pracę. W przypadku, w którym pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy, to urząd nie będzie mógł mu wydać pozwolenie na pracę dla cudzoziemca. Dotychczas przesłanka ta miała charakter fakultatywny,

5. ma zostać stworzony system teleinformatyczny, który umożliwi szybkie sprawdzanie przez urzędy, czy podmiot, który wnioskuje o wydanie zezwolenie na pracę dla cudzoziemca był wcześniej ukarany za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

Dodatkowo projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców wprowadzi zasadę, że wymiar kary grzywny za wykroczenie nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom powinien być proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie.

Należy zauważyć, że zaproponowane w projekcie ustawy zmiany, mają przede wszystkim na celu uproszenie obecnie istniejącej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami przepisy tej ustawy mają zacząć obowiązywać jeszcze w 2022 r. – o fakcie tym niezwłocznie Państwa poinformujemy.