Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Uregulowanie przez cudzoziemców kontaktów z dzieckiem przed polskim sądem. - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Uregulowanie przez cudzoziemców kontaktów z dzieckiem przed polskim sądem.

Jeśli rodzice dziecka nie są w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka.

Kwestię związaną z jurysdykcją polskich sądów do wniesienia wniosku o sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem reguluje art.  1106(3) Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym artykułem do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, jeżeli:

1)    dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)    wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, są obywatelami polskimi.

Problematykę prawa właściwego w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi regulują art. 55–56 Prawa prywatnego międzynarodowego.

Artykuł 56 Prawa prywatnego międzynarodowego, w kwestii ustalenia prawa właściwego w zakresie sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem odsyła do Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze w dniu 19 października 1996 r. (Dz. Urz. UE L 151 z 11.06.2008, str. 39; Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158). Zgodnie z wyżej wymienioną konwencją, prawo właściwe w kwestii sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem reguluje prawo państwa zwykłego pobytu dziecka.

Tym samym, jeżeli jesteś cudzoziemcem, a twoje dziecko zamieszkuje w Polsce, będziesz mógł złożyć do polskiego sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (do sądu rejonowego właściwego miejsca zamieszkania dziecka). W takiej sytuacji sądy będą orzekać o sprawie na podstawie polskich przepisów.

Aby wnieść wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem, konieczne jest uiszczenie opłaty sądowa w wysokości 100 złotych.

Niezależnie od tego, czy pozostawałeś w związku małżeńskim, czy tez nie z drugim rodzicem swojego dziecka, możesz wnieść o sądowe ustalenie kontaktów ze swoim dzieckiem.