Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Czy darowiznę z Ukrainy dla Ukraińca zamieszkującego w Polsce z uwagi na wojnę, należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego? - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Czy darowiznę z Ukrainy dla Ukraińca zamieszkującego w Polsce z uwagi na wojnę, należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego?

To, czy darowiznę z Ukrainy przekazaną Ukraińcowi zamieszkującemu w Polsce z uwagi na wojnę, należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego zależy od kilku czynników. W kwestii tej pojawiła się w ostatnim czasie ważna interpretacja podatkowa: Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.330.2022.2.MST.

Zgodnie z powyższą interpretacją podatkową, do ustalenia czy taka darowizna będzie podlegała zgłoszeniu do polskiego Urzędu Skarbowego, będzie to zależało czy ta osoba z Ukrainy posiada na terenie polski rezydencję podatkową. Ustalenie rezydencji podatkowej odbywa się zgodnie z polsko-ukraińską konwencją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tą konwencją do ustalenia rezydencji podatkowej, należy zastosować reguły kolizyjne (art. 4 ww. konwencji): jeżeli dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania (ośrodek jej interesów życiowych). Jeżeli nie można tego ustalić, uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa. Jeżeli przebywa zazwyczaj w obydwu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem.

W wyżej wskazanej  interpretacji podatkowej zostało podniesione, że osoba która wnioskowała o wydanie interpretacji przebywa w Polsce wyłącznie tymczasowo, z uwagi na działania wojenne – okoliczności te przesądzają, że podatnik nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, lecz na Ukrainie, tym samym osoba taka nadal będzie ukraińskim rezydentem podatkowym.

Również kolejna interpretacja podatkowa z dnia 3 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.141.2022.1.PB, wskazuje że:

– nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą (w tym przypadku środków pieniężnych) podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny  nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski,

– podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca lub darczyńca nie byli obywatelami polski i nie mieli stałego miejsca pobytu

na terytorium RP – konieczne jest aby środki pieniężne były przelane z konta bankowego ukraińskiego na konto bankowe Ukraińca przebywającego w Polsce,

– zgodnie z wydaną interpretacją przebywanie na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy nie można utożsamiać z miejscem stałego pobytu.

W związku z powyższym, w przypadku w którym Ukraińcowi przebywającemu na terenie Polski w związku z wojną (i osoba ta w dalszym ciągu będzie ukraińskim rezydentem podatkowym), zostanie przekazana darowizna w formie środków pieniężnych (z konta bankowego ukraińskiego), to zgodnie z powyższymi interpretacjami podatkowymi darowizna taka nie będzie podlegała opodatkowaniu.