Polityka Prywatności

K&P Kancelaria Prawna Kania Pavlenko Sp.k.

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Pani/Pana niezbędne informacje, z których dowie się Pani/Pan jakie są zasady korzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej działającej pod firmą K&P Kancelaria Prawna Kania Pavlenko Sp.k., adres: ul. Lwowska 2/8, 30-548 Kraków, Numer KRS: 0000740805, NIP: 6772436309, REGON: 380802185.

1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W momencie przekazania nam przez Panią/Pana danych osobowych, czy to osobiście, telefonicznie czy też za pośrednictwem korespondencji pisemnej lub e-mailowej, nasza Kancelaria staje się ich administratorem. Zapewniamy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w takim zakresie i celu, w jakim zostały nam one udostępnione oraz w granicach i na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&P Kancelaria Prawna Kania Pavlenko Sp.k. z siedzibą w Krakowie [KRS: 0000740805]. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Lwowska 2/8, 30-548 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@kplaw.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez klientów zlecających lub chcących zlecić Administratorowi świadczenie pomocy prawnej. Administrator w ramach świadczenia pomocy prawnej na rzecz swoich klientów może przetwarzać dane osobowe, nawet w przypadku, gdy nie pozyskano ich od osób, których dotyczą, bez obowiązku poinformowania tych osób o powyższym, zgodnie z art. 14 ust. 5 d RODO.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz polskimi przepisami prawa, w następujących celach:
a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym wycenie kosztów świadczenia pomocy prawnej, jak również w celu realizacji zawartych umów o świadczenie pomocy prawnej;
b) art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej;
c) art. 6 ust. 1 pkt d RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej;
d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie pomocy prawnej.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie do danych zebranych w ramach świadczenia pomocy prawnej niezwiązanej z postępowaniem.
6. Przekazane Administratorowi dane osobowe mogą być przekazywane dalej niżej wymienionym odbiorcom:
a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy władzy publicznej), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) współpracującym z Administratorem adwokatom, radcom prawnym i notariuszem w celu realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej (substytucja),
c) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe i poczty elektronicznej).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.
– na zasadach i w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim na zasadach określonych w RODO oraz polską ustawę o radcach prawnych.
8. Żądanie realizacji swoich praw proszę kierować listownie na adres: ul. Chopina 11A/1, 30-047 Kraków lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@kplaw.pl
9. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych.

2. PLIKI COOKIES:

Strona internetowa „www.kplaw.pl” używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Cookies są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Pani/Pana komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera jest następujący:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.kplaw.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową www.kplaw.pl nie przechowują żadnych danych osobowych.

Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twoje przeglądarki internetowej:
1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.