Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Zmiany w Kodeksie pracy 2022 r. - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 r.

W sierpniu bieżącego roku do polskiego ustawodawstwa powinny zostać zaimplementowane dwie unijne dyrektywy mające znaczenie dla osób świadczących pracę na podstawie umów o pracę. Planowana nowelizacja Kodeksu Pracy będzie przede wszystkich wprowadzała propagowanie równego dzielenia się obowiązkami wynikającymi z opieki nad dziećmi pomiędzy kobietami i mężczyznami poprzez m.in. zachęcanie matek do szybkiego powrotu do pracy. Zmiany zakładają również między innymi wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego oraz zwiększenie elastyczności organizacji czasu pracy dla pracowników-opiekunów dzieci do lat 8.

Prawo do urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu Pracy zostanie zmieniona długość urlopów rodzicielskich. Według obecnie obowiązujących przepisów urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie wynosił on 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci. Wydłużone zostaną również wymiary trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

Urlop opiekuńczy

W Kodeksie Pracy pojawi się nowy rodzaj urlopu – urlop opiekuńczy. Będzie to bezpłatny urlop udzielany na wniosek pracownika w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, udzielany w celu sprawowania osobistej opieki lub wsparcia osoby będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki z powodów medycznych.

Zwolnienia od pracy

Nowelizacją Kodeksu Pracy w polskim ustawodawstwie zostanie dodany również nowy rodzaj zwolnienia od pracy. Pracownicy będą mieli możliwości zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna będzie natychmiastowa obecność pracownika. W przypadku skorzystania przez pracownika z takiego zwolnienia, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości połowy stawki (w okresie trwania zwolnienia).

Projekt ustawy został obecnie przekazany do konsultacji społecznych. Niezwłocznie Państwa poinformujemy o dalszych krokach w tej sprawie.