Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Pomoc finansowa uchodźców z Ukrainy - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy

Wsparcie finansowe UNHCR
Celem programu wsparcia finansowego UNHCR jest pomoc uchodźcom z Ukrainy w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub otrzymania pomocy społecznej. Dodatkowo taki sposób pomocy pomaga w zasilaniu lokalnej gospodarki, gdzie uchodźcy samodzielnie kupują potrzebne im rzeczy.
Świadczenie przysługuje się obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj 24 lutego 2022 r. i później uciekając przed wojną. Co więcej do uzyskania pomocy finansowej nie jest wymagany PESEL. Uchodźcy, którzy zarejestrują się w programie, otrzymają 710 zł miesięcznie przez co najmniej trzy miesiące, z dodatkowymi 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego, maksymalna kwota wynosi 2540 zł na gospodarstwo domowe na miesiąc.


Jak otrzymać pomoc finansową od UNHCR?
• Należy wypełnić formularz, a gdy tylko pojawi się wolny termin centrum rejestracji UNHCR prześle na podany w formularzu numer telefonu SMS z zaproszeniem na wizytę osobistą;
• Następnie należy zarejestrować się do programu pomocy finansowej podając informacje i składając odciski palców;
• Każdy zarejestrowany otrzyma unikalne hasło;
• Minimum jeden dzień po zarejestrowaniu, zostanie wysłany SMS z indywidualnym numerem BLIK i informacją o kwocie pomocy.

Pieniądze należy wypłacić w ciągu 7 dni. Kodu można użyć tylko raz, dlatego należy wypłacić jednorazowo całą kwotę. Po upływie 1 miesiąca osoba otrzymuje kolejny SMS z kodem blik, który umożliwi kolejną wypłatę takiej samej kwoty. Uchodźcie mogą korzystać z takiej opcji pomocy przez kolejne 3 miesiące.

Jednorazowe świadczenie pieniężne na żywność, odzież lub opłaty mieszkaniowe
Polska oferuje również specjalne zasiłki dla Ukraińców uciekającymi przed agresją rosyjską. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Przysługuje ono na każdego członka rodziny, który znajduje się na terytorium Polski. Pieniądze te również mają pomóc w sfinansowaniu najpilniejszych wydatków potrzebnych na utrzymanie w pierwszych dniach pobytu w Polsce. O wypłatę należy się ubiegać w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce pobytu.


Potrzebne informacje zbierane podczas przyjmowania wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Data urodzenia;
  3. Obywatelstwo;
  4. Płeć;
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Adres pobytu;
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
  9. Numer PESEL.
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. becikowe)
O ten zasiłek w wysokości 1000 zł mogą się ubiegać rodziny, którym urodziło się dziecko. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922 zł.

Świadczenie „Dobry Start” dla uchodźców z Ukrainy
Obywatele Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 roku i później wjechali z Ukrainy na terytorium Polski, mogą liczyć na pomoc z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomocy społecznej. „Dobry Start” to świadczenie wypłacane co roku dla rodziców dzieci w wieku szkolnym do 20 lat, które ma pomóc w przygotowaniu dziecka do szkoły. Rodzice dostają 300 zł na każde dziecko w wieku do 20 lat, jeśli uczęszcza do szkoły. Wniosek o „Dobry Start” można złożyć w banku lub bezpośrednio do ZUS.