Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Rozwód Ukraińców w Polsce – Czy jest możliwy? - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Rozwód Ukraińców w Polsce – Czy jest możliwy?

Do naszej kancelarii zaczęło się zgłaszać co raz więcej osób, chcących się dowiedzieć w czy obywatele Ukrainy mogą wziąć rozwód w Polsce. W związku z tym przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji w tej kwestii.

Polskę oraz Ukrainę łączy dwustronna umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (tj Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.).

Na mocy tej umowy można wyróżnić dwie sytuacje:

a) oboje małżonkowie są obywatelami Ukrainy,

b) jeden z małżonków jest obywatelem Polski, a drugi obywatelem Ukrainy.

W sytuacji, w której rozwód ma nastąpić pomiędzy obywatelami Ukrainy, sądem właściwym będzie sąd ukraiński, nawet w sytuacji, w której oboje małżonków zamieszkuje na terenie Polski. W takim przypadku, małżonkowie nie będą mogli rozwieść się w Polsce.

W drugiej wyżej opisanej sytuacji, małżonkowie będą mogli złożyć pozew rozwodowy przed polskim sądem, jeżeli:

– jeden z małżonków ma obywatelstwo Polskie oraz

– gdy małżonkowie, lub jeden z nich zamieszkują w Polsce.

W przypadku, w którym jeden z małżonków zamieszkuje na terenie Polski, a drugi na terenie Ukrainy, to małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować, w sądzie którego z wyżej wymienionych państw zostanie złożony pozew rozwodowy. Wtedy należy jednak pamiętać o zasadzie pierwszeństwa – jeżeli jeden z małżonków wcześniej złoży pozew rozwodowy w Polsce, to sprawa rozwodowa będzie się toczyć przed polskim sądem i na podstawie polskiego prawa, jeżeli jednak jeden z małżonków wcześniej złoży pozew na Ukrainie, to sprawa rozwodowa będzie się toczyć przed ukraińskim sądem i na podstawie ukraińskiego prawa.

Podsumowując, możliwe jest wzięcie rozwodu w Polsce przez obywatela Ukrainy, w sytuacji w której jeden z małżonków jest obywatelem polski oraz gdy przy najmniej jeden z małżonków zamieszkuje na terenie Polski.