Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36
Polska ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. - K&P Law Firm

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/digipigi/domains/kplaw.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Polska ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał w sobotę 12.03.2022 r. ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i tym samym uregulowane w niej rozwiązania prawne już obowiązują

Poniżej  przedstawiamy listę najważniejszych ułatwień oraz świadczeń przysługujących obywatelom Ukrainy:

Osobą, która będzie mogła skorzystać z pomocy przewidzianej w tej ustawie jest:

  • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terenie Polski,
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terenie Polski,

W związku z tym, z pomocy proponowanej ustawie nie będą mogły skorzystać osoby:

– niebędące obywatelami Ukrainy,

– osoby będące obywatelami Ukrainy, ale przybyłe na terytorium Polski z innego niż Ukraina państwa, np. przez Słowację,

– osoby będące obywatelami Ukrainy, przybyłe na terytorium Polski z Ukrainy ale nie deklarujące zamiaru pozostania na terenie Polski.

Wyżej wymienione osoby, które nie będą mogły skorzystać z założeń nowej ustawy będą mogły korzystać z dotychczas dostępnych form legalizacji pobytu w Polsce.

  • Pobyt obywateli Ukrainy, do których ma zastosowanie ww. ustawa będzie legalny przez 18 miesięcy, począwszy od 24 lutego 2022 r.;
  • Ustawy nie będzie się stosowało również do osób, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, status uchodźcy, jak również tych, które złożyły wniosek o status uchodźcy począwszy od 24 lutego;
  • Obywatele Ukrainy objęci nową ustawą będą mogli złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Zgodnie z zapowiedziami, możliwe będzie złożenie takiego wniosku już od poniedziałku 14 marca 2022 r.;
  • Nadanie obywatelowi Ukrainy objętemu ustawą umożliwi mu między innymi prowadzenie działalności na takich samych zasadach jak obywatele Polski;
  • Obywatelowi Ukrainy, który zgodnie z nową ustawą będzie przebywał leganie na terenie Polski będzie można na jego wniosek udzielić zezwolenia na pobyt czasowy (jednorazowo na okres 3 lat). W takim przypadku obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • Uprawnieni obywatele Ukrainy na podstawie tej nowej ustawy będą mieli zapewniony dostęp do publicznej służby zdrowia, w tym do bezpłatnej opieki psychologicznej, oraz nauki w szkołach i na uczelniach;
  • Obywateli Ukrainy korzystający z nieodpłatnego użyczenia mieszkania nie będą dotyczyć przepisy o ochronie lokatorów (m.in. utrudnienia w zakresie eksmisji).